Voor informatie over de auteur van deze blog kunt u schrijven naar: cordialiter@gmail.com

dinsdag 2 januari 2018

Intreden in het slotklooster


Ik geef een aantal stukken weer van een interessant werk van de heilige Alfonsus Maria de Liguori genaamd "Familiare voordracht tot een meisje die het habijt van een non neemt´´. Ik raad deze lezing aan alle meiden die besluiteloos zijn over de keuze van de staat van leven aan.

Devote meid, de dag waarin jullie het lot hebben om te trouwen met Jezus Christus, moeten jullie doorgaand in herinnering hebben om altijd te danken voor deze grote gunst. Denk niet dat Jezus Christus een debiteur moet zijn voor jullie, omdat jullie de wereld hebben verlaten voor Zijn liefde; het zijn jullie die een grote innerlijke dankbaarheid moeten conserveren, voor de genade die Hij geeft om jullie te roepen om de wereld achter te laten. 

Jullie laten vandaag de wereld: geloven jullie misschien om iets groots te laten? Wat is deze wereld toch? Aarde van doornen, tranen en pijnen. De wereld beloofd grote dingen aan zijn volgers; vermaak, vreugde en vrede: maar dan veranderd alles in bedrog, verdriet en nutteloosheid. Dezelfde wereldse rijkdommen, eer en vermaak worden op het einde leed en rouw: Extrema gaudii luctus occupat. En God zorgt ervoor dat voor velen blinden die van de wereld houden, deze rouw niet eeuwig wordt; aangezien in het midden van de wereld er veel, grote en onvermijdelijke gevaren zijn, om de ziel, het Paradijs en God te verliezen.

Arme meiden, bedrogen van de valse beloften van de wereld, verlaten Jezus Christus en gaan terug naar de wereld! Zij hopen hier genoegens en vreugden te vinden, maar arme! zeg ik, omdat ze dan niks anders vinden dan haat en doornen, zoals de ervaring toont. [...] Vraag, vraag aan alle echtparen, of jullie iemand gelukkig, vinden. Mijn ervaring zegt dat: aan hen die ik gevraagd heb, iedereen is ongelukkig en vol van wee. Integendeel vraag aan de zusters die de wereld hebben verlaten voor God en die niks anders willen dan God, of ze gelukkig leven in hun levenstaat; en zij zullen antwoorden dat ze de Heer altijd danken dat Hij hen uit de wereld heeft getrokken. 

[…] Kortom, als jullie in de wereld zouden blijven, op welke andere grotere bruidegom zouden jullien kunnen hopen als een ridder, iemand van adel, een vorst van een rijk? Maar nu nemen jullie als bruidegom de koning van de hemel en van alle rijken van de aarde. Vele heilige maagden hebben afgezien van de bruiloft van de eerste mannen van de wereld om bruid te zijn van Jezus Christus!

[…] Laat, mijn meid, laat die jongs die van de wereld houden en al hun vermaak, ijdelheid, mooie kleren, komedie’s, feestelijke banketten en geniet van Jezus Christus. Hij zal jullie in jullie cel gelukkiger maken dan al die genoegens, die pracht en de rijkdommen die de koninginen van de aarde bezitten. Ook in jullie eenzame cel genieten jullie van een paradijs en een voortdurende vrede. Als jullie van Jezus Christus houden, houden jullie van de eenzaamheid die jullie vinden in je cel. Hierin zal jullie gekruisigde bruidegom vertouwelijk in jullie hart spreken; van dit kruis zal Hij lichtstralen in de geest en vurende bliksem van heilige liefde in je hart uitstorten. En jullie van èèn op èèn in je cel de liefde die jullie meebrengen openbaren, jullie offeren zichzelf en alle dingen doorgaand aan Hem op; jullie vragen de genaden die jullie nodig hebben; jullie comuniceren jullie angst en vrees die jullie bedroeft; en Hij zal jullie troosten. Twijfel niet dat de goddelijke bruidegom jullie altijd zal troosten in jullie leven en dan zal Hij jullie troosten in het uur van de dood […].

Ik heb gezegd dat de religieuzen die zich helemaal aan God toegewijd hebben, van een doorgaande vrede genieten; wat men bedoeld met deze vrede die men kan genieten op deze aarde, die een vallei van tranen genoemd wordt. God bereid de perfecte en volle vrede in de hemel voor, vrijgesteld van elk lijden. In tegen deel, deze aarde is voor ons een plaats die verdiensten; en daarom is het een plaats van leed, dat wil zeggen met het lijden berdient men de vreugde van het paradijs.

Veel meer de bruidegom dan jullie, jonge meid, deze morgen nemen, is de adellijkste, rijkste, de grootste die jullie kunnen hebben, niettemin heet hij en is hij bruidegom van bloed […] die al het bloed vergoten heeft dankzij geselingen, doornen en nagels, om jullie ziel te redden en die van alle mensen. Hier dat jullie houdende van Jezus zijn en hij roept jullie om te volgen als bruid. Kijk dus hoe het gaat: het gaat niet gekroond met bloemen, maar met doornen, gaat niet bekleed met goud en juwelen, maar met bloed en wonden: kijk dan de koninklijke troon waar hij zit, die niets anders is als een zwaar kruis, waar hij lijdt en in een zee van pijnen en van schande sterft om de liefde voor jullie

[…] Ik vraag jullie dan, als jullie het heilig habijt hebben ontvangen, om elke dag de belofte die jullie hebben gedaan aan Jezus Christus om trouw te zijn te hernieuwen. De liefde en trouwheid zijn de eerste verdiensten van een bruid. Dit doel laat jullie weten dat jullie dan de ring wordt gegeven, als teken van trouwheid die jullie in acht moeten nemen van de liefde die julie hebben beloofd aan Jezus Christus. Maar om trouw te zijn vertrouw niet op jullie belofte; het is van belang dat jullie altijd tot Jezus Christus en zijn heilige Moeder bidden dat zij jullie de heilige volharding schenken; en schenk een groot vertrouwen in de bemiddeling van Maria die de moeder van de volharding wordt genoemd. En als jullie zich af voelen koelen in de goddelijke liefde en als jullie zich aangetrokken voelen om van iets te houden dat niet God is, herinner dan mijn andere raad; dus, totdat jullie zich niet in de handen van de lauwheid of liefde tot de aardse dingen laten vallen, zeg dit aan jullie zelf: En waarom heb ik nooit de wereld verlaten, mijn huis en mijn familie? misschien om mezelf te vervloeken? Deze gedachte versterkte de H. Bernardus en hernam de weg van de perfectie als hij zich lauw maakte […]. Maar het is van belang dat ik stop met praten, terwijl ik jullie bruidegom vertel, dat hij ijver heeft om jullie snel binnen te zien gaan in zijn huis. Hier, kijk van hier met hoeveel gejuich hij op jullie wacht en luister met hoeveel liefde hij jullie roept, totdat jullie snel in zijn koninklijk paleis binnentreden, wat dit klooster is. Ga dan en treed met vreugde in, terwijl de ontvangst vanmorgen jullie bruidegom zal waarmaken, in het ontvangen van jullie in zijn huis, het is als een onderpand van ontvangst die hij jullie waarmaakt bij jullie dood waneer hij jullie ontvangt in het rijk van het paradijs.