Voor informatie over de auteur van deze blog kunt u schrijven naar: cordialiter@gmail.com

zaterdag 30 november 2013

Bruid van Jezus Christus


Een tijd geleden had ik een lang telefoongesprek met een lezeres van deze blog. Ze hoopt eens bruid van Christus te worden. Omdat het gesprek vertrouwelijk was, kan ik niet precies zeggen wat ze me toevertrouwde. Niettemin wil ik u allen vragen om voor haar te bidden. Het hart van deze zuster in het geloof moet veel lijden en heeft daarom veel hulp uit de Hemel nodig. Om haar te bemoedigen, wil ik me in een open brief tot haar richten:


Dierbare zuster in Christus,

Ik ben blij je gesproken te hebben aan de telefoon, maar ik voelde ook veel medelijden toen ik vernam dat jouw hart zo zeer te lijden heeft onder de tegenslagen die je te verduren hebt. Het raakte me erg toen je tijdens ons gesprek op een bepaald moment verzuchtte binnenkort te willen intreden en de wereld voorgoed te verlaten. Ik heb duidelijk gehoord dat je tranen in je ogen had. Het is altijd moeilijk om te horen dat iemand lijdt, maar wanneer die persoon iemand is zoals jij, die slechts verlangt Jezus te beminnen voor de rest van haar leven, is het medelijden groter. Verlies niet de moed! Vertrouw jezelf toe aan de Middelares van alle genade en je zult zien dat alles beter zal gaan.

Je roepingsverhaal vond ik erg mooi. Ik heb veel bewondering voor de standvastigheid die je hebt mogen ontvangen om alles achter te laten en je geheel aan God toe te wijden. Slechts weinigen zouden de moed hebben gehad om zichzelf te ontzeggen wat jij jezelf ontzegd hebt om het religieuze leven te omarmen. Jezus heeft een genereuze en moedige bruid gekozen. Ik ben gelukkig dat alleen Hij jouw hart zal mogen bezitten.

God weet hoe veel tranen je hebt geplengd omwille van je liefde voor onze goddelijke Verlosser. Maar wie zaait onder tranen; oogst met gejuich de vruchten in het hemels Vaderhuis. In deze wereld zijn we slechts pelgrims. We moeten de Hemel verdienen door uit liefde tot God het kruis te dragen. Op die manier zullen we Hem onze liefde kunnen tonen. Met dit lijden zuiver je je ziel, in afwachting van de bruiloft met je beminde Bruidegom. In jouw gebeden roep je ook de hulp in van de heldhaftige Moeder-Stichteres van de Orde waar je verlangt in te treden. Je zult zien dat ze heel gelukkig zal zijn om jou onder haar volgelingen te tellen. 

De duivel wil verwarring zaaien door je in de val van ontmoediging te lokken en je zo een of andere fout laten begaan. De heilige Luigi Gonzaga zei immers dat de duivel er altijd wel in slaagt iets te vangen in een ogenblik van vertroebeling. Blijf daarom opgewekt en rustig. Vertrouw op Onze Lieve Vrouw en blijf met een waakzaam hart bereid om alles te aanvaarden wat gebeuren zal. Vrees niet. Nog nooit, in de geschiedenis van de Kerk, heeft iemand tevergeefs met vertrouwvol hart zijn toevlucht tot Maria genomen. Nooit!

Vergeet niet om ook de hulp in te roepen van Sint Jozef; de aller zuiverste bruidegom van de Heilige Maagd en zorgzame beschermer van de Heilige Familie. Wat een weldaden verkrijgt men op zijn voorspraak! Ik herhaal: Vrees niet! Jezus is je intens nabij op de momenten dat je de last van het kruis voelt. Wat wil je nog meer? Hij houdt van je en wil je gelukkig zien. Als Hij toestaat dat je op dit moment lijdt, doet Hij dat alleen om je een hoger goed te schenken. In het hemels Vaderhuis zal je alles begrijpen in het goddelijk Licht en lof brengen aan de Goddelijke Voorzienigheid. Als je trouw blijft aan Zijn wil zal je van Zijn Hart de beloning ontvangen… per omnia saecula saeculorum. 

Je broeder in Christus,

Cordialiter