Voor informatie over de auteur van deze blog kunt u schrijven naar: cordialiter@gmail.com

maandag 4 november 2013

Geestelijke begeleiding


Een jonge vrouw, die de blog vanuit het buitenland volgt, vroeg me om raad omtrent de keuze van de priester aan wie ze haar geestelijke begeleiding wil toevertrouwen…


Dierbare in Christus,
Bij de keuze van een geestelijk leidsman kan je als volgt handelen: wanneer je gaat biechten en je bemerkt dat de priester bekwaam, vriendelijk en behoedzaam is kan je, na de belijdenis van je zonden, spreken over geestelijke onderwerpen die je ter harte gaan. Je kan hem toevertrouwen wat je gepast acht. Als je ziet dat deze priester, na enkele keren in hem jouw vertrouwen te hebben gesteld, jou goed heeft bijgestaan in het oplossen van je geestelijke moeilijkheden en je raad heeft gegeven die je geholpen heeft vooruitgang te maken in het geestelijk leven, kan je hem vragen om jou geestelijk leidsman te worden. Mocht je echter merken dat de geestelijke begeleiding van een priester op niets uitloopt of negatief werkt, kan je vervolgens langzaam opzoek gaan naar een ander. Naar mijn mening is het gemakkelijker een goede begeleider te vinden onder priester-religieuzen dan onder diocesane priesters.

Omtrent de keuze van een geestelijk leidsman kan ik je zeggen dat het van fundamenteel belang is dat het gaat om een priester die vertrouwen schept. Anders leidt de begeleiding tot niets. Het is niet nodig om snel jegens een bepaalde priester uit te spreken dat je hem tot geestelijk leidsman wilt kiezen. Kijk het eerst een tijdje aan, om te zien of het opvolgen van zijn raadgevingen jouw daadwerkelijk helpen bij de voortgang in het geestelijk leven.

Je kunt het beste van geestelijk leidsman veranderen indien je merkt dat de begeleiding op niets uitloopt of negatief werkt. Geestelijke begeleiding heeft geen zin als je geen vertrouwen voelt in zijn houding of wanneer hij onze gebreken niet corrigeert, ons niet aanmoedigt voortgang te maken op de weg van de christelijke volmaaktheid, ons niet help bij het oplossen van onze problemen, weinig belang hecht aan onze heiliging, etc…

De geestelijke begeleiding wordt zelfs verwerpelijk indien je gewaar wordt dat de geestelijk leidsman onvoldoende bekwaam, onbehoedzaam en weinig liefdevol is; onze gebreken door de vingers ziet, of de dingen te werelds en menselijk bekijkt; wanneer je tijdens het gesprek te veel tijd verliest aan frivole onderwerpen die compleet vreemd zijn aan het geestelijk leven; als hij je te zware lasten wil opleggen, zijn raad er toe leidt dat je achteruit, in plaats van vooruit, gaat op de weg van de christelijke volmaaktheid.

Het is heel erg belangrijk dat hij op een vaderlijke en liefdevolle manier me je omgaat. Zonder liefde is het moeilijk om het vertrouwen te hebben dat noodzakelijk is om je hart te openen en in alle oprechtheid met hem te spreken.

Een hartelijke groet in Jezus en Maria,

Cordialiter