Voor informatie over de auteur van deze blog kunt u schrijven naar: cordialiter@gmail.com

zaterdag 15 februari 2014

Het verlangen voor Jezus te leven

Hieronder publiceer ik een prachtige frase uit een brief die ik ontving van een Franse lezeres.


“Mijn grootste verlangen is Jezus te troosten; zijn wonden te verzorgen, Hem te aanbidden, zijn tranen te drogen, mijn leven met Hem door te brengen, alles aan Hem te geven en niets voor mezelf te houden, alles voor zijn liefde te offeren, van Hem te leven, door Hem te leven en in Hem te leven; Hem te beminnen totdat ik mezelf zal verliezen, tot ik Hem aanschouw. Ik smeek Hem de zondaars te redden, zijn barmhartigheid aan hen te schenken door het geloof.

Ik wil Jezus troosten in alle beledigingen die zijn Heilig Hart en het onbevlekt hart van Maria worden aangedaan. Als het zou kunnen, zou ik Hem al zijn lijden doen vergeten en alle tranen drogen die Hij over ons heeft geplengd.”


Dierbare Dochter,

Het verheugt me te weten dat er nog personen zijn die zo vurig branden van liefde voor Jezus en Maria. Ik zou graag willen dat deze liefdesboodschap voor de Heilige Harten overal zou oplaaien. Ik zou willen dat de gelovigen zouden branden van liefde voor God en voor de naasten, zou willen dat de Katholieke Kerk zich onder alle volkeren zou verbreiden, zou willen dat alle zielen die door het Kostbaar Bloed zijn verlost, zich bekeren. Want wat zouden wij hier op aarde te zoeken hebben als we God niet beminnen? De Heer is ons enige en ware God en zonder Hem heeft ons leven geen enkele betekenis. De zalige Maria Deluil-Martiny had gelijk toen ze zei: “Christus moet heersen!” Ja, wij moeten verlangen dat Christus regeert in de harten van alle mensen.

Er komen tranen op in mijn ogen wanneer ik zie dat velen Hem niet beminnen. In Italië, Frankrijk en andere Europese landen lijkt het vuur van het geloof gedoofd te worden, terwijl de idioterie van het consumentisme en het najagen van genot de harten verwijdert van God. Ik ben erg gelukkig dat je verlangt in te treden in een klooster om Jezus te troosten. Van harte hoop ik dat je de bruid mag worden van de hemelse Koning, nu je zo zeer verlangt je hart helemaal aan Jezus te geven. 
Om te volharden in je roeping tot het religieuze leven zul je veel tegenstand en obstakels moeten overwinnen. Hou moed! Vertrouw jezelf toe aan Onze Lieve Vrouw en je zal zien dat je niet alleen je ziel zult redden maar ook een heilige wordt!

Een broederlijke groet in Cordibus Jesu et Mariae,

Cordialiter

PS: Ik verzoek alle lezers van deze blog voor dit Franse meisje, dat zo verliefd is op de Goede Jezus, te bidden.