Voor informatie over de auteur van deze blog kunt u schrijven naar: cordialiter@gmail.com

maandag 3 november 2014

Gebed voor de Roeping

Zeer lieve Jezus, al wat ik ben, wat ik heb, wat ik kan, ‘k heb het al van U! Gij hebt mij geschapen; Gij hebt mij verlost; door U kan ik zalig worden. Ik moet dus ook in alles voor U leven en uw heilige wil volbrengen. Het is uw wil, dat ik heilig word. Gij zelf hebt gezegd: “Wees volmaakt, gelijk mijn hemelsche Vader volmaakt is.”

Heer Jezus, ik wil heilig worden, ik wil volmaakt worden. Ik vraag daartoe uw genade. Zorg voor mijn opvoeding, bereid mijn toekomst voor. Aan elke mens bereidt uw Voorzienigheid een levensweg. Het ene kind roept Gij om een heilig priester of kloosterling te worden: verwek veel heilige priesters en kloosterlingen, want uw Kerk heeft ze nodig. Een ander kind bestemt gij om een heilig huisvader of huismoeder te worden. Ik vraag U geen tijdelijke voordelen, ik vraag U maar een enkele zaak: geef mij de roeping, waarin ik U het meest zal beminnen, waarin ik het gemakkelijkst heilig zal worden, waarin ik het meest goed kan doen aan de zielen, waarin ik het meest kan meewerken aan uw Rijk!

Want ik wil zelf heilig worden en alzo ook de andere mensen tot de heiligheid brengen. Ik wil U beminnen en U doen beminnen. 

O Maria, Middelares van alle genaden, gij kreegt de schoonste roeping van al de vrouwen! Gij werd uitverkoren als Moeder van God, als Moeder van de zielen: vraag voor mij en mijn medeleerlingen de genade van een heilige roeping.

O goede St. Jozef, Gij werd geroepen om Jezus’ beschermvader te zijn. Wees ook de mijne. Met Maria hebt Gij Jezus opgevoed. Leid ook mij op tot een heilig leven. Waak over mijn roeping. Bereid mijn toekomst voor: dan zal ik later gereed zijn om Jezus’ stem te volgen, als Hij mij mijn levensstaat zal doen kennen. 

Zalige Edward Poppe


lll